"สัญญาณอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลหันเข้าหาตัวเครื่องและพยายามไม่บังสัญญาณ (Code: 80016)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Low Risk

   Low severity, impact on safety is likely not significant

See Also

Drone Types

DJI Mavic Mini
DJI Mini 2
DJI Mini SE

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX