"ไม่มีสัญญาณGPS โดรนไม่สามารถลอยตัว บินโดยระมัดระวัง (Code: 30008)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Medium Risk

   Medium severity, more serious safety impact

Drone types

DJI Mavic Mini
DJI Mini 2

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by: