"ไม่มีสัญญาณGPS โดรนไม่สามารถลอยตัว บินโดยระมัดระวัง (Code: 30008)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Medium Risk

   Medium severity, more serious safety impact

Drone Types

DJI Mavic Air 2
DJI Mavic Mini
DJI Mini 2
DJI Mini SE





Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX