"โดรนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง บินโดยระมัดระวัง (Code: 80015)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Low Risk

   Low severity, impact on safety is likely not significant

See Also

Drone Type

DJI Mavic Mini

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX