"แสงสว่างในสภาพแวดล้อมมืดเกินไป ระบบภาพใช้งานไม่ได้ บินโดยระมัดระวัง (Code: 180037)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Low Risk

   Low severity, impact on safety is likely not significant

See Also

Drone Type

DJI Mavic Air 2

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX