"มุมเบนออกขณะทำการบินจะมากขึ้นในโหมด Sport ไม้กันสั่นจะหมุนเมื่อสตาร์ทหรือหยุดตัวเครื่อง ใช้โหมดปกติหากต้องการถ่ายภาพให้นิ่ง (Code: 40022)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: None

   This is a normal message with no risk and no impact on safety

See Also

Drone Type

DJI Mini 2

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX