"ตัวเครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมมีสัญญาณรบกวนมาก โปรดปรับเส้นทางการบินด้วยตนเองหรือสั่งให้บินกลับ (Code: 80015)"

Current Worldwide Frequency

RareCommon

Severity: Low Risk

   Low severity, impact on safety is likely not significant

See Also

Drone Types

DJI Mavic 3
DJI Mavic Air 2
DJI Mavic Mini
DJI Mini 2
DJI Mini 3
DJI Mini SE

Historical Worldwide Frequency
Comment Section Sort by:
Search ResultsX